Αν και ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Ηuman Papillomavirus (HPV) εθεωρείτο ύποπτος για τραχηλική καρκινογένεση ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 (H. zur Hausen), στα επόμενα χρόνια επιβεβαιώθηκε ότι η λοίμωξη από HPV είναι στην πραγματικότητα απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη προδιηθητικών αλλοιώσεων και διηθητικού καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι απο 130 τύποι HPV, οι οποίοι ανάλογα με τη δυνατότητά τους να επάγουν καρκινικό μετασχηματισμό χωρίζονται σε υψηλού κινδύνου (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 και 82), πιθανώς υψηλού κινδύνου (26, 53), και χαμηλού κινδύνου (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81).

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ερευνήθηκε κατά πόσον η ανίχνευση της ύπαρξης του ίδιου του ιού (δηλ. του γονιδιώματός του, του DNA του) στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας θα μπορούσε να συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική αναγνώριση των γυναικών που έχουν ήδη μια προκαρκινική ή καρκινική αλλοίωση στον τράχηλο, σε σύγκριση με το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο τεστ Παπανικολάου. Έτσι, η μέθοδος ανίχνευσης και τυποποίησης του DNA του HPV σε κυτταρικό υλικό από τον τράχηλο της μήτρας γυναικών, γνωστό ως “HPV DNA test”, άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, στις διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου ως μέθοδος μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening test) μόνη της ή σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου. Μεγάλες μελέτες στις ΗΠΑ (~1.000.000 γυν.), στην Ινδία (113.000 γυν.), στην Ιταλία (90.000 γυν.), στην Σκανδιναβία και στον Καναδά, έδειξαν σαφώς ότι η εφαρμογή του HPV DNA test ως μεθόδου μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου των γυναικών είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση και των ποσοστών θνησιμότητας από καρκίνο του τραχήλου, και την ελάττωση της επίπτωσης καρκίνου τραχήλου προχωρημένων σταδίων και την αυξημένη και πλέον έγκαιρη ανίχνευση προκαρκινικών καταστάσεων σε σύγκριση με το τεστ Παπανικολάου. Παράλληλα, ακριβώς επειδή η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων μπορεί να ελαττώσει σε μεγάλο βαθμό την επίπτωση και θνησιμότητα από τον καρκίνο του τραχήλου, η Αμερικανική Food and Drug Administration (FDA) έχει εγκρίνει το HPV DNA test ως συμπληρωματικό του τεστ Παπανικολάου, για τον μαζικό προληπτικό πληθυσμιακό έλεγχο όλων των γυναικών ηλικίας άνω των 30 ετών.

Ως επιφύλαξη στην εφαρμογή του HPV testing ως πρωτογενούς μεθόδου screening θεωρείται το γεγονός των σχετικά υψηλών ποσοστών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (χαμηλή ειδικότητα), ιδιαίτερα σε νεαρές γυναίκες. Αν και ο επιπολασμός της HPV λοίμωξης μπορεί να είναι πολύ υψηλός σε νέες γυναίκες (ανάλογα και με την κοινωνική ομάδα και γεωγραφική περιοχή), οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν θα αναπτύξουν τελικά τραχηλική νεοπλασία. Προτείνεται λοιπόν, αλλά και εφαρμόζεται ήδη στις ΗΠΑ και Καναδά, η έναρξη διενέργειας του HPV DNA test όχι σε πολύ νέες γυναίκες αλλά από την ηλικία των 30 ετών και άνω. Από την άλλη πλευρά, μεγάλη αμερικανική μελέτη (ΑΤΗΕΝΑ) σε >40.000 γυναίκες έδειξε ότι περίπου το 1/3 των σοβαρού βαθμού αλλοιώσεων (CΙΝ3) ανιχνεύθηκε σε γυναίκες 25-30 ετών, γεγονός που καθιστά πιθανόν αναγκαία την έναρξη της εφαρμογής του HPV DNA test νωρίτερα, δηλ. πιθανόν ήδη από την ηλικία των 25 χρόνων.

Η βελτίωση της διακριτικής ικανότητας του πληθυσμιακού ελέγχου που αρχίζει με HPV testing εξαρτάται από την ανάπτυξη δευτερογενών δοκιμασιών επιλογής (triage) οι οποίες, μέσα από την ευρύτερη ομάδα των HPV-θετικών γυναικών, διαχωρίζουν εκείνο το υποσύνολο των γυναικών που βρίσκονται στον υψηλότερο κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής προδιηθητικής ή διηθητικής βλάβης. Μία από τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί είναι η ταυτοποίηση του τύπου που υπόκειται κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης λοίμωξης, λόγω της διαφορετικής φυσικής ιστορίας και του διαφορετικού ογκογόνου δυναμικού των διαφορετικών στελεχών HPV. Γυναίκες με λοίμωξη από HPV16 και/ή HPV18 έχουν κατά πολύ υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης βλάβης ≥CIN2 από ότι γυναίκες με λοίμωξη από άλλα στελέχη υψηλού κινδύνου (31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 73, 82).

Η μέθοδος δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω ανίχνευσης της παρουσίας και τυποποίησης του HPV DNA σε κυτταρικό υλικό από τον τράχηλο της μήτρας, γνωστή ως “HPV DNA test”, άρχισε να εφαρμόζεται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα σε διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου ως μέθοδος μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου (primary screening test) είτε σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου, ως «διπλό τεστ» (co-test), είτε μόνο του, αντικαθιστώντας το τεστ Παπανικολάου, δεδομένου ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από το δεύτερο.

Οι υπάρχουσες πλέον στην καθημερινότητα νέες αυτές δυνατότητες, δηλ. το HPV-εμβόλιο, ως μέθοδος πρωτογενούς πρόληψης, και το HPV DNA test, ως μέθοδος δευτερογενούς πρόληψης, διαμορφώνουν την προοπτική μιας νέας, πολύ πιο αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η οποία εκφράζεται, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, ως εξής:

Εμβολιασμός κοριτσιών (και αγοριών) 9-13 ετών καθώς και σεξουαλικά ενεργών γυναικών μέχρι την ηλικία των 45 ετών (ανεξάρτητα του αν έχουν ήδη μολυνθεί ή όχι από τον ιό).

HPV DNA test (τόσο των εμβολιασμένων, όσο και των μη εμβολιασμένων γυναικών) από την ηλικία των 25-30 ετών και τακτικά ανά 5 έτη

Επί αρνητικού τεστ: HPV DNA test μετά 5 έτη, κ.ο.κ.

Επί θετικού τεστ: τεστ Παπανικολάου ή Τυποποίηση HPV 16/18

Επί αρνητικών ευρημάτων: HPV DNA test μετά 1 έτος

Eπί θετικών ευρημάτων: κολποσκόπηση, βιοψία και αντιμετώπιση/θεραπεία ανάλογα με τα ευρήματα.

Η ανάπτυξη του HPV DNA test με στόχο τον εντοπισμό του καθοριστικά αιτιολογικού παράγοντα της νόσου αποτελεί μία πρόκληση για την ιατρική κοινότητα και την πολιτεία, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τη νέα μέθοδο ως προς το κλινικό όφελος και την οικονομική αποδοτικότητά της και να επιλέξουν τελικά ποια μέθοδο θα προωθήσουν και θα χρηματοδοτήσουν αντίστοιχα. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ήδη αξιολογήσει και επιλέξει το HPV DNA test ως πρώτη γραμμή προσυμπτωματικού ελέγχου, εντάσσοντάς το σε πιλοτικά προγράμματα ή/και στις κατευθυντήριες οδηγίες τους, ενώ η Ολλανδία από 1/1/2016 θα εφαρμόσει το HPV DNA test ολοκληρωτικά ως primary screening test, σε αντικατάσταση του τεστ Παπανικολάου. Ακόμη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ως πλέον προτιμότερη στρατηγική προσυμπτωματικού ελέγχου το HPV DNA testing έναντι όλων των διαθέσιμων επιλογών που υπάρχουν στην ιατρική κοινότητα.

primi sui motori con e-max.it

Επικοινωνία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2313-312-140
2310-992-870

Η διεύθυνσή μας

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, 54642, Ελλάδα

e-mail Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κοινωνικά Δίκτυα

Newsletter